hp又黑屏了,内附解决办法!

部hp又黑屏了…唉…第四次黑屏了.之前去电脑城整要260元/次。

第三次黑屏个阵,去咗HP维修点,话我系境外机,无得保修,要换主板1500+250,我马上SAY NO。走人。

今次系第四次黑屏了,唔想再去电脑城整,上YOUTUBE一搜,发现咗个好简单嘅方法。

我都系第一次拆手提电脑咋,有好多嘢系摸下摸下。。。后面有写要注意D乜。

HP黑屏原因我唔讲了。讲起9把火!!自己上网搜。不过,如果你的HP黑屏,10有8,9系呢个问题。

第一步:拆机,揾到张显卡。

就系佢,中间下面位置。。

重要工具A:防风打火机。(今日跑了置禾、壹加壹、假日、大信都揾唔到,最后系沙岗墟12蚊买到,沙岗墟很给力啊!)

重要工具B:锡纸。安照显卡蕊片的size,桔穿佢,用处就系集中火力,保险其它元件。

旭手啦,套住佢,用打火机狂烧佢,为咗防止烧坏个蕊片,火力不能集中在同一个位置,要不段左右,上下移动。使蕊片均匀受热。。一般情况下,烧2分钟就可以。每烧30秒,就要用力压下个蕊片(不能用手)。

终于搞掂,下面系解决这个系列手提电脑的一个大BUG。散热片与蕊片竟然有2MM空隙。HP的QA很不给力。。。

下面系一个港币1毫子,黄铜合金,当然有纯铜就最好啦。据说葡币的1毫是纯铜的。用沙纸礳平两面。

涂上散热圭脂,再黏上个蕊片上面。注意铜片不能太厚,否则CPU就会出现散热问题。

整完。开机!!!!

哈哈。。两日无见嘅XP login窗口。。。

开个监控软件睇睇。温度比之前抵了一些,遟D看下电影测试下,或者上下QQ农场。

第一次拆手提电脑,有2点需要注意:

1,电线要有顺序咁摆好,咪时唔记得边条打边条。

2,个螺丝都系,要分开摆放,好似我咁,按照原来未拆出来个位置,摆一个盘上面,等下装机个阵就唔怕乱啦。

终于搞翻好了。哈哈哈。。。

电脑整要260蚊,自己整??

12蚊+3+0.1 = 15.1元。

奸商真多。HP维修点还要1750元。TMD。。。。