hp又黑屏了,内附解决办法!

部hp又黑屏了…唉…第四次黑屏了.之前去电脑城整要260元/次。 第三次黑屏个阵,去咗HP维修点,话我系境外机,无得保修,要换主板1500+250,我马上SAY NO。走人。 今次系第四次黑屏了,唔想再去电脑城整,上YOUTUBE一搜,发现咗个好简单嘅方法。 我都系第一次拆手提电脑咋,有好多嘢系摸下摸下。。。后面有写要注意D乜。 HP黑屏原因我唔讲了。讲起9把火!!自己上网搜。不过,如果你的HP黑屏,10有8,9系呢个问题。 第一步:拆机,揾到张显卡。 就系佢,中间下面位置。。 重要工具A:防风打火机。(今日跑了置禾、壹加壹、假日、大信都揾唔到,最后系沙岗墟12蚊买到,沙岗墟很给力啊!) 重要工具B:锡纸。安照显卡蕊片的size,桔穿佢,用处就系集中火力,保险其它元件。 旭手啦,套住佢,用打火机狂烧佢,为咗防止烧坏个蕊片,火力不能集中在同一个位置,要不段左右,上下移动。使蕊片均匀受热。。一般情况下,烧2分钟就可以。每烧30秒,就要用力压下个蕊片(不能用手)。 终于搞掂,下面系解决这个系列手提电脑的一个大BUG。散热片与蕊片竟然有2MM空隙。HP的QA很不给力。。。 下面系一个港币1毫子,黄铜合金,当然有纯铜就最好啦。据说葡币的1毫是纯铜的。用沙纸礳平两面。 涂上散热圭脂,再黏上个蕊片上面。注意铜片不能太厚,否则CPU就会出现散热问题。 整完。开机!!!! 哈哈。。两日无见嘅XP login窗口。。。 开个监控软件睇睇。温度比之前抵了一些,遟D看下电影测试下,或者上下QQ农场。 第一次拆手提电脑,有2点需要注意: 1,电线要有顺序咁摆好,咪时唔记得边条打边条。 2,个螺丝都系,要分开摆放,好似我咁,按照原来未拆出来个位置,摆一个盘上面,等下装机个阵就唔怕乱啦。 终于搞翻好了。哈哈哈。。。 电脑整要260蚊,自己整?? 12蚊+3+0.1 = 15.1元。 奸商真多。HP维修点还要1750元。TMD。。。。

HP电脑又黑屏了….今次决定自己整!!!(第一次拆手提电脑)

部hp又黑屏了…唉…第四次黑屏了.之前去电脑城整要260元/次。 第三次黑屏个阵,去咗HP维修点,话我系境外机,无得保修,要换主板1500+250,我马上SAY NO。走人。   今次系第四次黑屏了,唔想再去电脑城整,上YOUTUBE一搜,发现咗个好简单嘅方法。   我都系第一次拆手提电脑咋,有好多嘢系摸下摸下。。。后面有写要注意D乜。   HP黑屏原因我唔讲了。讲起9把火!!自己上网搜。不过,如果你的HP黑屏,10有8,9系呢个问题。   第一步:拆机,揾到张显卡。 就系佢,中间下面位置。。 重要工具A:防风打火机。(今日跑了置禾、壹加壹、假日、大信都揾唔到,最后系沙岗墟12蚊买到,沙岗墟很给力啊!) 重要工具B:锡纸。安照显卡蕊片的size,桔穿佢,用处就系集中火力,保险其它元件。 旭手啦,套住佢,用打火机狂烧佢,为咗防止烧坏个蕊片,火力不能集中在同一个位置,要不段左右,上下移动。使蕊片均匀受热。。一般情况下,烧2分钟就可以。每烧30秒,就要用力压下个蕊片(不能用手)。 终于搞掂,下面系解决这个系列手提电脑的一个大BUG。散热片与蕊片竟然有2MM空隙。HP的QA很不给力。。。   下面系一个港币1毫子,黄铜合金,当然有纯铜就最好啦。据说葡币的1毫是纯铜的。用沙纸礳平两面。   涂上散热圭脂,再黏上个蕊片上面。注意铜片不能太厚,否则CPU就会出现散热问题。 整完。开机!!!! 哈哈。。两日无见嘅XP login窗口。。。 开个监控软件睇睇。温度比之前抵了一些,遟D看下电影测试下,或者上下QQ农场。 第一次拆手提电脑,有2点需要注意: 1,电线要有顺序咁摆好,咪时唔记得边条打边条。 2,个螺丝都系,要分开摆放,好似我咁,按照原来未拆出来个位置,摆一个盘上面,等下装机个阵就唔怕乱啦。   终于搞翻好了。哈哈哈。。。 电脑整要260蚊,自己整?? 12蚊+3+0.1 = 15.1元。 奸商真多。HP维修点还要1750元。TMD。。。。   一进入2011年,我就黑仔昨日,好彩2月开始转运。。希望好运继续来。。哈哈哈。。。  

应对20号微软正版验证,Office2003通过正版验证的方法

本文给大家介绍了通过Office2003正版验证的方法,其实还是一个方法…… 1.开始-运行-regedit找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Registration\{90110804-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}键删除ProductIDDigitalProductID2.运行office,出现安装程序,输入FTYBP-J2B4K-K7JHY-3JG2K-MT9VM(或换个其它序列号)3.去微软官网看是否通过正版验证:www.microsoft.com/Genuine/diag/default.aspx?displaylang=zh-cn